X
Apply now

Attach CV

Attach Cover Letter (optional)


Congratulations!
Your application was sent
X
Търговец на електрическа енергия – външна търговия
Енергетика
30 Sep
София

Клиент:

Компания, оперираща в сферата на енергетиката – част от водеща холдингова структура.

Отговорности:

Осъществява дейности, свързани с търговия на електрическа енергия на свободния пазар, като:

 • Участва в изготвянето на стратегия за развитие на търговията с електрическа енергия;
 • Извършва анализ на регионалните пазари и пазара в страната;
 • Сключва дългосрочни и краткосрочни сделки за покупки и продажба на електрическа енергия;
 • Използва различни платформи и екрани с цел оптимизация на търговската дейност;
 • Изготвя справки за фактуриране на търговията на едро с електрическа енергия;
 • Комуникира ежедневно с производители, търговци, системни и пазарни оператори;
 • Взима участие в търгове;
 • Привлича нови контрагенти;
 • Подпомага разработването и навлизането на нови пазари и продукти – проучване, регистрация, сключване на сделки.

Изисквания:

 • 3+ години опит в търговията с електроенергия на вътрешен и външен пазар;
 • Добро познаване на енергийните пазари (България, Румъния, Гърция, Унгария и др.)
 • Свободно владеене на английски език;
 • Отлични търговски и комуникативни умения;
 • Силно изявено аналитично мислене.

Ако търсите следваща стъпка в своето професионално развитие и кореспондиращо на способностите и очакванията Ви възнаграждение, изпратете свое CV.

Ще се свържем с одобрените по документи кандидати.

Valuety HR има разрешително N 2974/04.03.2020 за предоставяне на посреднически услуги.

Video presentation for job offer
Apply for this position
Apply for this position

or

Share this position